"Pokarm jest warunkiem życia ludzkiego, ilość i jakość pokarmu warunkuje jego przedłużenie"

 

/Andrzej Czesław Klimuszko/