Być szcześliwym
$$IMG_7122
O prawie przyciągania, napisano wiele i  każdy miał możliwość zapoznania się z jego teorią, która głosi „ podobne przyciąga podobne” i  tym, że jeżeli myślisz o pozytywnych rzeczach to „PRZYCIĄGASZ” do siebie pozytywne wydarzenia, sytuacje oraz ludzi, natomiast jeżeli myślisz negatywnie to przyciągasz negatywne wydarzenia, sytuacje oraz ludzi.
Teoria jednak będąc teorią wydaje się oczywista i zrozumiała jednak wykorzystanie tego prawa w rzeczywistości każdego z nas to już całkowicie inna sprawa.
W wielu wypowiedziach, można zauważyć, że ludzie cierpią ponieważ nie mogą doświadczyć fizycznej manifestacji swoich pragnień.

Video w tym temacie jest tutaj --->>>

Ostatnio otrzymałem zaproszenie to obejrzenia 4 VIDEO Boba Proctora.
Są one w języku angielskim i jeśli ktoś rozumie to warto je  będzie obejrzeć.

Dostępne są one tutaj: cz.1 --->>
                                   cz.2 ---->>

"You're about to discover just how fast 

you can change your life..."
IMG_7071


$$