Medycyna komórkowa


Patrząc na nasz organizm widzimy całość. 
Nie tylko głowę, rękę, osobną komórkę.
Proszę więc do pełna....