Ważny element naszego życia - PERSWAZJA

 $$

Na temat perswazji powiedziano wiele. 
Warto ją sobie w skrócie uzmysłowić i wprowadzać w czyn jeśli jest to dla Ciebie nowy termin.
in Kiev


Perswazja jest sztuką zysku – Kevin Hogan

KOMUNIKACJA, SIŁA PERSWAZJI A WYWIERANIE WPŁYWU.

Perswazja to komunikacja, której celem jest wywarcie 
wpływu na oceny i działania innych - H.Simons

Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nawet najkrótszy moment kontaktu z drugim człowiekiem może na niego oddziaływać, wywierać wpływ i spowodować negatywne lub pozytywne emocje w stosunku do nas. Warto aby każde spotkanie, komunikowanie się z drugim człowiekiem działało na naszą korzyść. Nawet w sytuacjach problematycznych warto zachować asertywność.

Techniki wywierania wpływu na ludzi są liczne. Często zaliczają się one do jednej z sześciu kategorii. Te reguły pomagają sterować przebiegiem ludzkiego zachowania, postępowania. Są to reguły zaangażowania i konsekwencji, autorytetu, lubienia i sympatii, niedostępności, społecznego dowodu słuszności, wzajemności.

Więcej dowiesz się tutaj --->>
(warto obejrzeć na cały ekran)


10
3

**