Medycyna informacyjna Cem-Tech
!


Cem-tech jest to bardzo ciekawe urządzenie i do tego o niesamowicie efektywnym  działaniu. Nie raz w stanach bólowych czy zapalnych przekonaliśmy się o jego właściwościach. Również u zwierząt np. stany zapalne na skórze. Oparte jest m.in. na wykorzystaniu niezwykłych właściwości arsenku gala, ciekłokrystalicznego półprzewodnika  kilkadziesiąt razy sprawniejszego od krzemu, który zastosowany został do odczytu i emisji mikro promieniowań poszczególnych komórek. Zdrowa komórka ma potencjał ok 60-90 mV i wówczas promieniuje określonymi częstotliwościami. Jeśli komórka "zachoruje", czyli zmieni napięcie błonowe i potencjał, jej częstotliwość się zmienia. Promiennik z arsenkiem gala najpierw dokonuje odczytu fal komórek, a następnie poprzez emisję odpowiednich częstotliwości dokonuje "redukcji" nieprawidłowych drgań wykorzystując zjawisko interferencji. Chora komórka zaczyna drgać z częstotliwościami fizjologicznymi i tym samym powraca do sprawności. Jest to oczywiście opis bardzo uproszczony, wręcz spłycony - po to, by pokazać nawet laikowi prostotę i skuteczność zasady działania. Urządzenie więc nie ma działań skutków ubocznych jak w przypadku leków.KAŻDY może obsługiwać aparat w domu, w podróży, dosłownie gdziekolwiek, ale równocześnie jest możliwe zastosowanie aparatu w najbardziej specjalistycznych gabinetach medycznych i terapeutycznych.

ZASTOSOWANIA OGÓLNE:

    -wzmocnienie układu odpornościowego,
    -wzmocnienie i usprawnienie funkcji obronnych i naprawczych organizmu,
    -poprawa mikro krążenia,
    -poprawa funkcji błon komórkowych,
    -poprawa metabolizmu organizmu,
    -regeneracja komórek,
    -opóźnienie procesów starzenia i wydłużenie przy tym długości życia,
    -zmniejszenie ryzyka zapadania na choroby onkologiczne,
    -wzmocnienie działania lekarstw i zmniejszenia skutków ubocznych,
    -skrócenie okresu leczenia,
    -poprawa stanu zdrowia po zawale i porażeniach,
    -znaczne przyspieszenie zrastania kości po złamaniach,
    -likwidacja lub zmniejszenie bólu.
Dokładna instrukcja, źródła analiz oraz opis jego szerokiego zastosowania znajduje się tutaj ---->>>

Przykładowe miejsca projekcji narządów na skórze, w stymulacji odpowiednimi programami i promiennikami. Przy kuracjach wspomagających eliminowanie niektórych schorzeń.
Pokazane na narysowanych poniżej postaciach, biologicznie aktywne miejsca, dobrane zostały z uwzględnieniem zaleceń wielowiekowej praktyki medycyny wschodniej oraz wygody ich lokalizacji w celu zamocowania promiennika, który oddziałuje nieco szerszym polem, niż jego własna średnica. Biorąc pod uwagę możliwość oddziaływania urządzeniem na dwa punkty jednocześnie, zaproponowana receptura składać się może także z dwóch punktów. Należy jedynie odszukać na obydwu rysunkach z postaciami miejsca, dotyczące danego schorzenia. W niektórych przypadkach, gdy pokazanych jest kilka takich miejsc, należy stymulować je kolejno, w obrębie czasu trwania danego programu.

1.
Zaburzenia płuc.
2.
Nieżyt żołądka.
3.
Rozstroje wątroby.
4.
Choroby pęcherzyka żółciowego.
5.
Zaburzenia w jelicie cienkim.
6.
Zaburzenia w jelicie grubym.
7.
Choroby nerek.
8.
Zmiany w stawie biodrowym.
9.
Zmiany w stawie kolanowym.
10.
Choroby pęcherza moczowego.
11.
Zespół dusznicy bolesnej.
12.
Niewydolność serca.
13.
Niedokrwienie mięśnia sercowego.
14.
Schorzenia śledziony.
15.
Zaburzenia trzustki.
16.
Choroby prostaty, pęcherza moczowego
17.
Zaburzenia jelita krętego.
18.
Zaburzenia seksualne.
19.
Pogorszenie czynności trawienia.
20.
Zaburzenia w strefie płciowej.
21.
Obniżenie ostrości wzroku.
22.
Schorzenia żołądka.

1.     Osteochondroza kręgów szyjnych.
2.      Zaburzenia serca.
3.      Schorzenia śledziony.
4.      Choroba wrzodowa żołądka.
5.      Zaburzenia trzustki.
6.      Choroby żołądka.
7.      Zaburzenia w jelicie grubym.
8.      Zaburzenia nerkowe.
9.      Zaburzenia płciowe.
10.   Zmiany w stawie biodrowym.
11.   Zaburzenia moczowodu.
12.   Choroby pęcherza moczowego.
13.   Choroby pęcherzyka żółciowego.
14.   Choroby przewodów żółciowych.
15.   Zaburzenia płuc.
16.   Rozstroje wątroby.
17.   Schorzenia nadnerczy.
18.   Zaburzenia w jelicie cienkim.
19.   Schorzenia narządów w miednicy małej.
20.   Zmiany w stawie kolanowym.
21.   Osłabienie wiązadeł stawu kolanowego.
22.   Zaburzenia w jelicie grubym.

Dostępne programy wspomagające w aparacie Cem-Tech:
 
Strefy projekcyjne narządów, to strefy odbić reflektorowych, które ujawniają się zarówno w miejscu bezpośredniego rzutu chorego narządu czy układu, jak również w postaci tzw. „miejsc niezrozumiałych”, czyli bólu nie związanego z bezpośrednim rzutem na skórę, porażonego narządu (np. przy schorzeniach wątroby, pęcherzyka żółciowego, czy nerek, bóle zwykle występują w lokalnych odcinkach kręgosłupa, np. okolicy ramienno- łopatkowej itp.), dlatego w celu odnalezienia tych stref, posługujemy się rysunkami postaci zarówno z tyłu, jak i z przodu.
W celu wspomagania leczenia schorzeń narządów parzystych, stosuje się strefy symetryczne, a na rysunku pokazane czasem tylko z jednej strony. Podane na rysunkach postaci strefy, nie odzwierciedlają wszystkich stanów patologicznych, nawet tych najbardziej rozpowszechnionych, dlatego w razie potrzeby należy promiennik żółty przymocować do stref, gdzie występują najsilniejsze bóle, lub rzutu do układu, w którym zaszły zmiany patologiczne. Przy wspomaganiu leczenia niektórych chorób (np. zaburzenia neurotyczne, hipertonia itp.) najlepiej jest wykorzystać Biologicznie Aktywne Punkty (BAP), nazwane w poniższej tabeli. Tryb pracy zgodnie z punktami BAP wymaga jednak pewnych umiejętności, wiedzy i staranności przy ich odnajdywaniu. Podczas kłopotów należy zawsze zasięgnąć rady lekarza.


Zaburzenia czynności narządów i układów z uwzględnieniem zalecanych BAP.Zaburzenia czynności narządu lub układu
Zalecane BAP
Zaburzenia neurotyczne, związane ze stresem, na tle normalnego lub podwyższonego ciśnienia tętniczego
TR.5 (waj-guań) - z prawej strony
MC.6 (nej-guań) - z prawej strony
Zaburzenia neurotyczne, związane ze stresem, na tle obniżonego ciśnienia tętniczego
C.7 (szeń-meń) - z prawej strony
YG.4 (wań-gu) - z prawej strony
Zaburzenia czynności układów ochronnych organizmu - immunostymulacja
GI.4 (he-gu) E.36 (tsu-san-li) co drugi dzień P.7 (le-tsiue) RP.2 (da-du)
Zaburzenia czynności narządów wzroku (początkowy stopień krótkowidztwa lub dalekowzroczności)
VB.14 (jan-baj) E.2 (sy-baj)
Choroby ucha i wyrostka sutkopodobnego (zapalenie ucha, nerwoból nerwu słuchowego, zapalenie wyrostka sutkopodobnego)
YG.19 (tin-gun)
VB.12 (wań-gu, ona również tou-wań)
Zapalenie migdałków, zapalenie gardła, zapalenie krtani i inne.
GI.11 (tsiu-ci) Y.19 (tsy-gun)
Choroby jamy ustnej i zębów (zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie tkanki okołozębnej, zapalenie dziąseł i inne)
E.4 (di-can) E.6 (tsia-cie)
Choroby nosa i zatok przynosowych (nieżyt nosa, zapalenia zatoki szczękowej, zapalenia zatok czołowych i inne)
GI.20 (in-sian) E.2 (sy-baj)
Cukrzyca wyrównana i względnie wyrównana
RP.4 (guń-suń)
Choroby układu sercowo-naczyniowego:
Nerwica sercowa
C.7 (szeń-meń) - z prawej stronyHipertensja tętnicza
GI.15 (tsiań-juj) MC.6 (nej-guań)
Hipotonia tętnicza
E.36 (tsu-sań-li) - tylko z lewej strony
Choroby naczyń krwionośnych (żylakowatość naczyń kończyn dolnych, zapalenie błony wewnętrznej tętnic, itp.)
E.36 (tsu-sań-li) RP.9 (iń-liń-tsuań)
Choroby narządów oddychania:
Zapalenie tchawicy
Y.19 (tsy-gun)
Zapalenie oskrzeli, astma oskrzelowa
P.9 (taj-juań) GI.4 (he-gu)
Choroby narządów układu trawienia:
Żołądka i dwunastnicy (nieżyt żołądka, choroba wrzodowa bez powikłań i inne)
E.36 (tsu-sań-li) C.7 (szeń-meń)


Wyjaśnienie.
Jeśli już został wykonany seans, zgodnie z instrukcją jednego z wybranych trybów, wystarczy na zakończenie pozostawić w tym konkretnym miejscu, najlepiej na około 8-10 godzin, promiennik odłączony od aparatu, chociaż w niektórych przypadkach wystarczy czas około 1 godziny, a nawet kilkudziesięciu minut. Dalsza terapia wykonywana jest już samoczynnie. Promiennik najlepiej przykleić plastrem lub przytrzymać elastyczną opaską.
Aby sczytać informację z konkretnego miejsca lub punktu w celu późniejszego oddania tej informacji do organizmu, należy: podłączyć promiennik poprzez kabelek do aparatu, po czym umieścić promiennik na odpowiednim punkcie lub bolącym miejscu, stroną aktywną do skóry i włączyć program 2. Trwa on 60 sekund i po jego zakończeniu, promiennik należy odłączyć od aparatu i pozostawić w tym samym miejscu jeszcze przez kilka godzin.
Niekiedy w celu szybszego uzyskania efektu terapeutycznego, można „skanować” informacje chorobowe z dwóch problematycznych miejsc jednocześnie. Mamy, bowiem do dyspozycji dwa promienniki w aparacie. Pamiętać należy jednak, aby do danego miejsca przymocować później, odpowiadający jemu, a więc „nagrany” na nim promiennik. Terapie te powtarzamy, aż do uzyskania pozytywnego efektu, czyli ustąpienia dysfunkcji lub bólu.