Woda jonizowana to fundament
Przeczytałem ostatnio bardzo mądre zdanie, które od dobrych lat jest również naszym mottem. W tym wypadku dotyczy ono spalania tłuszczu. W całym tego słowa znaczeniu dotyczy jednak całej sfery naszego życia, treningu, pracy, nauki  itd.


„Zwiększenie zdolności spalania tłuszczu (jakiegoś pojedynczego elementu w tym wypadku tłuszczu) nie jest sednem sukcesu w sportach wytrzymałościowych, ale zaledwie jednym z elementów układanki. Zawodnik, który ignoruje pozostałe elementy, przeważnie powiązane z treningiem o wysokiej intensywności, drogo za to zapłaci.”


Zdecydowanie do tej całej układanki można zaliczyć spożycie wody jonizowanej!Woda jest produktem najważniejszym, 
ale  nie zawsze bezpiecznym.


W ciągu swego życia człowiek wypija około 40-50 tysięcy litrów wody i jej jakość nie może mu być obojętna. Jedną z najważniejszych decyzji życiowych jest więc wybór strategii zaopatrzenia domu w wodę.
Człowiek może przeżyć kilka tygodni bez jedzenia, ale tylko kilka dni bez wody.

Większość z nas wie niewiele o jakości wody, którą pije. Ludwik Pasteur twierdził, że z wodą wypijamy 90% swoich chorób i niewiele się mylił: 80% wszystkich zachorowań na świecie związane jest z zanieczyszczeniem wody pitnej i są to głównie zanieczyszczenia biologiczne. Dotyczy to przede wszystkim Afryki, Azji i Ameryki Południowej. Dla przykładu: około dwóch miliardów osób choruje na biegunkę, która rocznie zabija 4 mln dzieci; 200 mln zachorowań powoduje schistosomatoza (przywry atakujące wątrobę, przewód pokarmowy i pęcherz). Można by jeszcze wymienić wiele innych.

Film "Woda. Wielka Tajemnica" składa się z wypowiedzi wybitnych naukowców - badaczy z Rosji (m.in. Korotkov), Japonii (Emoto), Kazachstanu, Szwajcarii, Izraela, USA, Anglii, Austrii, Argentyny, Chin i Tybetu, którzy przedstawiają wyniki swoich badań nad wodą. Większość badaczy na podstawie najnowszych badań twierdzi, że woda posiada właściwości, które wykraczają daleko poza nasze zwykłe codzienne wyobrażenia...Bez wody nie może zachodzić w naszym organizmie żaden proces. Organizm potrzebuje wody do pełnienia podstawowych funkcji życiowych, jak np. trawienie, wydalanie produktów przemiany materii, regulacja ciepłoty ciała itd. Wszystkie zjawiska życiowe wiążą się z wodą. Od wody uzależnione jest funkcjonowanie każdej żywej komórki. Woda jest czynnikiem warunkującym fizjologiczne procesy całej protoplazmy każdej z nich.
Wszystkie procesy chemiczne w ciele człowieka mogą zachodzić tylko w roztworach wodnych. Woda jest najlepszym rozpuszczalnikiem. Poprawia trawienie, udrażnia żyły. Oczyszcza nerki i przewód moczowy. Jest niezbędna do wydalania zbytecznych produktów przemiany materii.
Źródłem czystej wody dla organizmu są nie tylko napoje, ale także produkty stałe, jak np. warzywa i owoce zawierające dużo wody.

Woda zjonizowana otrzymywana jest w trakcie przepuszczania przez wodę prądu elektrycznego. Jest to proces elektrolizy wody, w którym zostają zjonizowane cząsteczki wody oraz rozpuszczonych w niej soli. Ponieważ po zakończeniu elektrolizy parametry wody wracają do stanu początkowego, w celu utrzymania uzyskanych w procesie elektrolizy właściwości wykorzystywane są specjalne urządzenia. Wspomniane jonizatory wody.

Film dokumentalny, o niesamowitym odkryciu, którego dokonał japoński naukowiec Masaru Emoto. Udowodnił bowiem naukowo, iż woda może magazynować nie tylko informacje, ale również uczucia i stany świadomości. Jej struktura krystaliczna zmienia się pod wpływem otoczenia, wypowiadanych słów, a nawet myśli! Negatywne myśli dają brzydki kryształ (lub wcale), pozytywne myśli - piękny kryształ.Jak wspomniano powyżej, woda zjonizowana wytwarzana jest w specjalnych urządzeniach, tzw. jonizatorach wody. W naczyniu elektrolitycznym umieszczone są dwie elektrody - dodatnia anoda A i ujemna katoda K, które są podłączone do źródła prądu stałego. Wypełnione wodą naczynie elektrolityczne rozdzielone jest specjalną przegrodą na dwie komory (patrz rysunek poniżej). Otwory w przegrodzie mają tak dobraną wielkość, aby przepuszczać jony soli rozpuszczonych w wodzie, ale zatrzymywać znacznie większe cząsteczki wody. Dlatego też po zakończeniu elektrolizy woda z komór nie miesza się i tym samym zachowuje nabyte właściwości.


Wartości pH i ORP w zależności od czasu pracy urządzenia. Podane wartości pH i ORP uzyskano badając wodę na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w lutym 2011r. W przypadku innego składu wody, wartości te mogą nieznacznie się różnić. Nieduże różnice wartości pH (+/- 0,2-0,3) oraz ORP żadnego praktycznego znaczenia nie mają.


Tabela 1, gdy w naczyniu wyjmowanym jest ciemna elektroda
Czas pracy urządzenia
( w minutach)
Woda alkaliczna
(ORP) średnio
Woda alkaliczna
(pH)
średnio
Woda kwasowa
(ORP) średnio
Woda kwasowa
(pH) średnio
0 190 mV 7.23

3 -252 mV 8.77 820 mV 2.87
5 -520 mV 9.05 1021 mV 2.37
10 -795 mV 9.28 1088 mV 2.06
15 -761 mV 9.05 1188 mV 1.87
20 -769 mV 9.07 1116 mV 1.69
25 -775 mV 9.09 1119 mV 1.59
30 -788 mV 9.24 1122 mV 1.46

Tabela 2, gdy w naczyniu wyjmowanym jest jasna elektroda

Czas pracy urządzenia
( w minutach)
Woda alkaliczna
(ORP) średnio
Woda alkaliczna
(pH)
średnio
Woda kwasowa
(ORP) średnio
Woda kwasowa
(pH) średnio
0 0 0 201 mV 7.21
3 -882 10.90 290 mV 6.79
5 -903 11.21 337 mV 6.67
10 -920 11.52 712 mV 6.20
15 -929 11.65 806 mV 5.96
20 -938 11.72 826 mV 5.64
25 -940 11.73 850 mV 5.42
30 -949 11.83 895 mV 4.55

Urządzenie umożliwia uzyskanie wody o niezwykle szerokich parametrach zarówno pH (od 1.46 do 11.83)  jak i ORP ( od - 949 do 1122 mV).

Dane techniczne:
Pojemność zbiornika jonizatora: 3,0 litry.
Zasilanie: 220-230 V.
Zużycie energii w produkcji wody jonizowanej: 170 W

Zużycie energii w produkcji wody z jonami srebra: 6 W
Dopuszczalna temperatura wody: +10 - +25 oC.
Waga: ~ 1.8 kg.
Automatyczny odmierzacz czasu i automatyczny wyłącznik: TAKW procesie elektrolizy dodatnie jony metali przyciągane są przez katodę, natomiast ujemne jony przez anodę. W komorze naczynia elektrolitycznego z katodą K kumulowane są dodatnio naładowane jony metali alkalicznych (wapnia, magnezu, potasu, sodu) oraz jony hydroksylowe OH-. Zawartość jonów hydroksylowych decyduje o zasadowości wody: im wyższa zawartość, tym wyższa alkaliczność i większe pH. To zjonizowana woda alkaliczna („woda żywa”).
Jonizatory wody produkowane są obecnie głównie w Japonii i Korei Południowej, gdzie istnieje tradycja picia wody zjonizowanej zarówno w celach medycznych, jak i domowych.
Optymizmem napawa fakt, że certyfikowane jonizatory wody są również produkowane w Europie, np. Litwie. Jest tam firma, która produkuje w kilku wersjach jonizatory wody oryginalnej konstrukcji. Można wyróżnić wersje jonizatorów wody wytwarzających nie tylko zjonizowaną, ale również wodę z jonami srebra. Jest to urządzenie unikalne, niemające odpowiedników na świecie. Pokazane jest ono wyżej. Również są jonizatory przenośne do 0,3 litra, gdzie po wlaniu wody mineralnej lub z filtra Brita uzyskujemy ORP ok. -200mV i  do tego woda jest zasadowa. Z tego urządzenia właśnie korzystamy w podróży.
Jak już mówiliśmy, po zakończeniu elektrolizy właściwości wody alkalicznej i kwaśnej, znajdujących się w oddzielnych komorach jonizatora, są odmienne. Od tych właściwości zależą możliwości zastosowania wody alkalicznej i kwaśnej.
Przyjrzyjmy się, jak zmieniają się właściwości wody, określające parametry aktywności biologicznej: potencjał oksydacyjno-redukcyjny (ORP), stężenie jonów wodorowych, wskaźnik pH, struktury molekularne.
Procesy życiowe organizmu zależą od przemieszczania się elektronów. Elektrony to ruch, a ruch - to życie! W organizmie żaden proces nie odbywa się bez wymiany ładunków elektrycznych. Wszystkie procesy chemiczne rozpoczynają się oraz kończą momentem, gdy atomy i jony oddają lub zabierają elektrony. To procesy utleniania i redukcji.
 

Ujemna wartość ORP wskazuje na to, że roztwór zawiera wolne elektrony, które mogą być oddane, tj. roztwór ma właściwości redukcyjne. Takie wartości posiada woda alkaliczna, która staje się swego rodzaju dawcą elektronów. Im bardziej ujemny jest potencjał, tym więcej wolnych elektronów zawiera roztwór, tym większe są możliwości oddawania elektronów. Dlatego woda alkaliczna posiada właściwości przeciwutleniające. Z kolei, w roztworze wodnym, którego wartość ORP jest dodatnia, brakuje elektronów, tj. roztwór posiada właściwości utleniające.
 

Te właściwości otrzymuje woda kwaśna, która staje się odbiorcą elektronów - akceptorem. Im bardziej dodatni jest potencjał, tym większa moc utleniacza i większa zdolność do zabierania elektronów od innych substancji. Te cechy sprawiają, że woda kwaśna ma właściwości bakteriobójcze.


ORP wewnętrznego środowiska organizmu ludzkiego ma charakter redukujący i wynosi od +50 do -200 mV. Tymczasem ORP wody pitnej (z kranu, studni, sprzedawanej w butelkach) oraz praktycznie wszystkich napojów gazowanych ma charakter utleniający i wynosi od +150 do +250 mV  (coca-cola do +350 mV).
 

W procesie jonizacji cząsteczka wody zostaje podzielona na jon wodorowy oraz jon hydroksylowy. Stężenie jonów wodorowych H+ w roztworze wodnym opisuje kwasowość, a stężenie jonów hydroksylowych OH- zasadowość roztworu.
 

Badania potwierdziły, że cząsteczki wody nie występują oddzielnie, lecz w grupach składających się z 10-13 cząsteczek. Badania porównawcze wody wodociągowej oraz wody zjonizowanej za pomocą rezonansu magnetycznego wykazały, że częstotliwość drgań cząsteczek wody z kranu wynosi 130 Hz, a wody zjonizowanej 65 Hz.Wyniki te sugerują, że w wodzie zjonizowanej struktury składają się z 5-6 cząstek i są dwa razy mniejsze niż w wodzie z kranu.


 

Cały świat jest zafascynowany wskaźnikami zdrowia populacji Japonii oraz Korei Południowej z ostatnich 30 lat. Duży wpływ na to zjawisko mają nowoczesne technologie poprawy jakości wody i jej wskaźników biologicznych. W Japonii prawie co piąta rodzina używa wody alkalicznej. A każdego roku do tej ogromnej grupy użytkowników dochodzi jeszcze jeden milion.


Woda zjonizowana jest tam powszechnie stosowana w celach zapobiegawczych.


W Japonii i Korei Południowej woda zjonizowana została zaakceptowana jako środek pomocny w leczeniu wielu chorób. W tych krajach istnieje pewna liczba szpitali, w których zamiast drogich leków i antybiotyków często używana jest zarówno woda alkaliczna, jak i woda kwaśna. Woda alkaliczna stosowana jest skutecznie w leczeniu wielu, w tym bardzo skomplikowanych, chorób. W Niemczech opublikowano pozytywne wyniki badań klinicznych, dotyczących zastosowania wody alkalicznej przy obu typach cukrzycy. W Japonii wodą kwaśną skutecznie leczone są rany powstałe w wyniku powikłań cukrzycy.
W szczególności trzeba podkreślić możliwości zastosowania zjonizowanej wody alkalicznej, jako skutecznego środka zapobiegawczego.Jonizatory wody

Oddziaływanie wody alkalicznej jest różnorakie. Jednak najważniejsze jest fakt, że woda alkaliczna, którą cechują mniejsze rozmiary struktur molekularnych (aglomeratów), woda nieposiadająca nawet bezpośredniego efektu terapeutycznego wyjątkowo skutecznie pomaga w pozbywaniu się zanieczyszczeń, chroni od niszczącego wpływu wolnych rodników oraz stymuluje regenerację organizmu. W taki oto sposób zostają pobudzone siły witalne /obronne organizmu, które chronią nas przed chorobami i pozwalają na ich pokonywanie.
Według naukowców japońskich, zalecane wartości pH wody zjonizowanej, stosowanej w celach zapobiegawczych, winny wynosić od 8,5 do 9,5, a potencjał utleniania i redukcji [ORP] od -150 do -250 mV. Jak widać z tabeli powyżej, woda wodociągowa takie parametry uzyskuje po pracy jonizatora PTV przez okres 5 do 10 minut. W innych miejscowościach - lub przy użyciu wody ze studni lub studni głębinowych - czas przebiegu procesu może się różnić, w zależności od jakości użytej wody.

W celach zapobiegawczych wodę alkaliczną należy pić codziennie, zamiast zwykłej wody (np. z kranu), w ilości 30 ml na każdy kilogram masy ciała lub (średnio) od 1 do 2,5 litra dziennie. Najlepiej pić wodę 30 minut przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku. Pierwszą porcję wody (1-2 szklanek) zaleca się pić rano, przed śniadaniem.
To ważne - codziennie średnio musimy wypić od 1 do 2,5 litra wody. Właśnie wody. Ona wpływa na wszystkie funkcje organizmu. W płynach naszego ciała odbywają się procesy metaboliczne oraz różnrodne reakcje chemiczne. Z wodą zostają dostarczone do organizmu niezbędne substancje odżywcze oraz usunięte produkty metabolizmu.


Ilość wypitej dziennie wody nie obejmuje kawy, herbaty, napojów bezalkoholowych, itp. W tych napojach jest woda, ale zawierają one również substancje usuwające ją z organizmu. Pić należy regularnie, nie czekając na suchość w ustach. Gdy zaczynamy odczuwać pragnienie, organizmowi już brakuje wody. Niestety nie tylko dorośli, ale - co jest szczególnie smutne również dzieci nie potrafią i nie chcą pić wody. Żądają napojów gazowanych, soków pasteryzowanych. A tak się składa, że napoje te bardzo mocno zakwaszają organizm (pH = 2,7-3,5), niszcząc tym samym rozwijający się organizm dziecka i stwarzając korzystne warunki dla rozwoju chorób.PIĘĆ ZALET WODY ALKALICZNEJ

1.Naturalny przeciwutleniacz
Wszyscy słyszeliśmy o znaczeniu przeciwutleniaczy w neutralizacji szkodliwych skutków aktywności wolnych rodników.
 

2.Alkalizacja organizmu
Dobre zdrowie związane jest ściśle z równowagą kwasowo-zasadową.
 

3.Nawodnienie komórek 
Formacje cząsteczek wody alkalicznej są dwa razy mniejsze niż normalnej wody pitnej. Woda alkaliczna łatwo przechodzi przez błony komórkowe i bezpośrednio uczestniczy w procesach życiowych. Organizm nie musi już więcej tracić dodatkowej energii na zmianę struktury wody.
 

4.Więcej tlenu
Pijąc codziennie wodę alkaliczną, sprawiamy, że nasza krew jest regularnie zaopatrywana w tlen - odczuwamy wtedy zwiększony przypływ energii.
 

5.Mniejsze napięcie powierzchniowe
Napięcie powierzchniowe odzwierciedla gęstość wody. Im mniejsze napięcie powierzchniowe, tym woda rzadsza, można powiedzieć, że bardziej płynna, „mokra”. Napięcie powierzchniowe krwi wynosi 43-45 dyn/cm2, wody wodociągowej znacznie więcej - 73 dyn/cm2.


ZASTOSOWANIE WODY KWAŚNEJ 

Potencjał utleniania-redukcji (ORP) wody kwaśnej jest dodatni, a wartość pH niższa niż 7,0. Przy piciu wody kwaśnej zakwasiłoby się środowisko wewnętrzne organizmu. W związku z tym woda kwaśna przeznaczona jest głównie do użytku zewnętrznego. W przypadkach indywidualnych, w razie chorób zakaźnych, wodę kwaśną można pić w małych ilościach i przez krótki okres.


Alkalizacja organizmu - 
zapobieganie chorobom nowotworowym
Woda alkaliczna (w której znajdują się jony metali alkalicznych) bardzo skutecznie alkalizuje organizm. W wodzie alkalicznej dodatnie jony metali są połączone z ujemnymi jonami hydroksylowymi OH-. Po neutralizacji kwaśnych związków toksycznych przez jony metali, dwa jony hydroksylowe tworzą cząsteczkę wody i wydziela się dodatkowy atom tlenu, tworząc środowisko nasycone tlenem. Komórki nowotworowe nie mogą rozwijać się w środowisku tlenowym.
Wykonane w Niemczech badania potwierdziły skuteczność działania wody alkalicznej w zwalczaniu nowotworów złośliwych. U chorych myszy, którym dawano do picia wodę alkaliczną, stwierdzono znaczne wzmocnienie się ich układu odpornościowego: poziom wydzielenia przeciwciał wzrósł 2,4 razy.
Istnieją dowody naukowe wykazujące, że komórki nowotworowe giną w czasie kuracji roztworem alkalicznym o wysokim pH (pH > 13) zaatakowanej rakiem skóry. Po odrośnięciu nowej skóry nie pozostają żadne ślady. Dzieje się tak dlatego, że w przeciwieństwie do leczenia promieniowaniem lub chemioterapią otaczające chore miejsce zdrowe komórki pozostają nie-naruszone. Nie oznacza to oczywiście, że tę metodę można stosować bez nadzoru lekarza. Lekarze, mając dane o wielkości nowotworu oraz jego pH, potrafią właściwie ustalić ile potrzeba jonów hydroksylowych (OH-), aby skutecznie zniszczyć komórki nowotworowe, bez uszczerbku dla komórek zdrowych.
Prawie niemożliwe jest odkrycie prawdziwego powodu, gdy bada się oddzielnie poszczególne rodzaje raka: raka wątroby, szyjki macicy, nerki itp. Bardzo prawdopodobną przyczyną chorób nowotworowych jest po prostu brak tlenu, spowodowany przez nadmierne zakwaszenie organizmu. Nie rozwiązując problemów kwasowości organizmu, nie będzie możliwe rozwiązanie zagadki raka.
Do zapobiegania nowotworom może się przyczynić woda alkaliczna. Jej zdolność do neutralizowania kwasów i rozpuszczania kwaśnych pozostałości, poprawiania krążenia krwi oraz dostarczania dodatkowego tlenu stwarza warunki do zwalczania nie tylko raka, ale również innych chorób.


Woda srebrna - to nic innego, jak woda z jonami srebra. Jony srebra dostają się do wody podczas rozpuszczania się anody wykonanej ze srebra wysokiej próby (999,9) w trakcie procesu elektrolizy.
Woda ta posiada silne właściwości bakteriobójcze. Zgodnie z doniesieniami profesora V. Uglowa srebro oddziałuje 1750 razy mocniej niż takie samo stężenie fenolu i 5,5 razy mocniej niż dwuchlorek rtęci. Z kolei profesor L. Kulski twierdzi, że woda srebrna jest bardziej skuteczna niż chlor, chlorowodorek sodu i inne silne środki utleniające o tym samym stężeniu.
Oddziaływanie wody srebrnej zależy od stężenia jonów srebra, które oznaczane jest w miligramach na litr (mg/l). Im większe stężenie, tym bardziej efektywne są właściwości bakteriobójcze wody srebrnej, mające wpływ praktycznie na wszystkie rodzaje mikroorganizmów. Zbadano efekt antybakteryjny na takie niebezpieczne patogeny, jak: Staphilococcus aureus, Shigella boydii, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus faecallis, Streptococcus gordonii, Streptococcus mutans,
Salmonella typhmuriumi, Salmonella arizona, Pseudomonas aeruginosa, Legionella pneumophila, Escherichia coli, Candida albicans itp.


Właściwości wody srebrnej
O tym, że małe dawki srebra nie są toksyczne, było wiadomo już w czasach starożytnych. Badania teoretyczne i praktyczne w trzeciej dekadzie ubiegłego stulecia potwierdziły ten fakt. Od tego czasu rozpoczęto szeroko stosować srebro w różnych dziedzinach.
Obecnie wiadomo, że srebro - to pierwiastek śladowy, potrzebny do normalnego funkcjonowania gruczołów wydzielania wewnętrznego, mózgu, wątroby i tkanki kostnej. Stymuluje ono układ immunologiczny, a przy stężeniu we krwi 0,05-0,1 mg/l posiada efekt odmładzający i pozytywnie wpływa na procesy fizjologiczne organizmu.


Wytwarzanie wody srebrnej
Wytwarzanie wody srebrnej w warunkach domowych, za pomocą produkowanego na Litwie Uniwersalnego Jonizatora Wody jest proste: wystarczy napełnić jonizator wodą i włączyć. Stężenie wody srebrnej zależy od czasu pracy urządzenia - im jest on dłuższy, tym większe stężenie jonów srebra. Aby otrzymać wodę srebrną do codziennego picia (stężenie srebra - 0,01 mg/l), jonizator musi działać mniej niż dwie sekundy.


Więcej o wodzie srebrnej wspominaliśmy również tutaj>>Najważniejsze - działać
Chorujemy i starzejmy się, bo gromadzimy kwaśne pozostałości w ciele. Jeśli je usuniemy, to wyeliminujemy przyczyny wielu chorób oraz opóźnimy proces starzenia.
Problem polega na tym, że owe pozostałości kwaśne gromadzą się powoli, organizm się dostosowuje i nie zauważamy, jak z ludzi młodych stajemy się ludźmi starymi. Każdy z nas, jeśli tylko zechce, może zaobserwować efekty zakwaszania organizmu. Jednak dopóki nie występują konkretne objawy, uważamy, że nasze zdrowie jest doskonałe. Nie zauważamy ubywania energii, czujemy się wystarczająco komfortowo dopóki nie zaczynamy odczuwać bólu spowodowanego nagromadzonymi pozostałościami kwaśnymi. Niestety, na tym etapie zmiany zazwyczaj bywają trudno uleczalne. Dlatego proces usuwania pozostałości kwaśnych należy rozpoczynać, nie czekając na wystąpienie bólu.
Sama wiedza o szkodach związanych z negatywnym myśleniem, emocjami, mało aktywnym trybem życia, nieuregulowaną dietą, jak również wiedza o zdolnościach wody alkalicznej w usuwaniu pozostałości kwaśnych z organizmu, nie poprawi stanu zdrowia. Trzeba przejść do następnego etapu: należy wykorzystywać wodę zjonizowaną.Woda jonizowana wskaźnik OPR.  Jak zatrzymać zakwaszenie organizmu. 

WIEDZA MUSI ZOSTAĆ PRZEŁOŻONA NA DZIAŁANIE.

 Efekty stosowania jonizowanej wody